Objectbeveiliging

De officiĆ«le benaming voor objectbeveiliging luidt als volgt: ”het geheel van beveiligings-, portiers- en receptiediensten op een bepaald object”. Objectbeveiliging is de meest voorkomende vorm van beveiliging. Binnen Nederland zijn er talloze beveiligingsbedrijven gespecialiseerd in objectbeveiliging.

Wat maakt ons speciaal? 

Wij van Maximaal Security International leveren voor u organisatie een gratis risicoanalyse, Alles wordt in goed overleg met de klant afgesproken. Wij leveren beveiligers van hoogwaardige kwaliteit! Wij kunnen dit waarborgen omdat wij interne trainingen geven aan ons personeel om zo de kwaliteit te kunnen behouden.

Beveiliging is het geheel van maatregelen om een te beveiligen doel te beschermen tegen schadelijke invloeden. Die invloeden kunnen van buitenaf komen, zoals terrorisme en georganiseerde criminaliteit, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld fraude en verduistering. Beveiliging is een manier om risico’s te verminderen, beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen. Het beschermen van de belangen van een organisatie wordtBewaken is een onderdeel van beveiligen. Het betekent het voortdurend in het oog houden van een persoon of object, dat in zijn geheel is te overzien. Het beveiligen vraagt dus meer kennis en inzicht dan iets bewaken.Beveiligers en bewakers zijn toezichthouders die namens een particuliere- of overheidsopdrachtgever toezien op de naleving van wetten en regels

Wij bieden beveiligers die passen bij de uitstraling van uw bedrijf. 

Tijdens en na kantooruren voorkomen wij met toegangscontroles, bezoekersregistratie, sleutelbeheer en brand- en sluitrondes dat er ongewenste personen binnenkomen, of onregelmatigheden voorkomen. 
Naast de gebruikelijke administratieve en beveiligingswerkzaamheden kan Maximaal Security International een uitgebreid bedrijfsnoodplan voor u realiseren en bewaken.

Contact 085-0134800

Email Info@maximaalsecurityinternational.nl

Laat dit veld blanco